Seznam hradů a zámků JmK Přidat komentář    

Pověsti z hradů a zámků: zámek Břeclav - Jihomoravský kraj

Pověst je často veřejností chápána jako slovesný záznam reálné události, nicméně pravdivým záznamem reálné historické události není a vždy je potřeba ji vnímat především jako uměleckou fikci - i když v jejím základu může být obsažen pravdivý příběh

Sirotčí hrádek

Na počátku 11. století došlo k připojení Moravy k českému knížectví a správcem Moravy se stal syn knížete Oldřicha, mladý kníže Břetislav. Ten se již dříve proslavil únosem Jitky z kláštera. Na nově utvořené zemské hranici na Dyji proti Rakousku a Uhrám dal postavit strážný hrad. Jeho bezpečnost zvyšovalo močálovité okolí. V 16. století byl hrad přeměněn v renesanční zámek, ovšem s opevněním. To už se u něj prostíralo město.

V zámku žil podle pověsti kdysi pán a ten měl dceru jako obrázek. Kdo ji spatřil, mohl na ní oči nechat. Ani to lidem nešlo na rozum, odkud se ta její krása bere. Konečně se to jednou vyklubalo na povrch: bylo to tím, že se koupávala při měsíčku v mléce. Tato zámecké panna byla kromě své krásy také velmi pyšná. Mnoho a mnoho vznešených nápadníků se o ni ucházelo, ale ona je všechny šmahem odbývala. A kdyby jenom to, ona si z rytířů a pánů ještě šašky tropila. Ten jí byl jako pidimužík, ten zas jak tyčka, jiný jako bečka a onen jen kost a kůže, na každém chybu našla. Páni odcházeli ze zámku se zaťatými pěstmi a sevřenými rty, nadávali na ni a pomstu jí přísahali.

Nějaký rok uplynul a otec dívky musel po boku svého vládce do boje. Jaká to vzácná příležitost pro odmítnuté ženichy! Všichni se postavili na stranu nepřátel zámeckého pána a už se těšili, jak bude hrdá panna pokořena, až přitáhnou, zámek dobudou a ona se stane jejich zajatkyní. Před odjezdem do pole zavolal zámecký pán dceru, rozloučil se s ní a nakonec ji zavedl do tajného pokoje. Zde jí ukázal skryté dveře a pravil: „Ocitneš-li se v nebezpečí, prchni tudy. Po schodech sejdeš do podzemní chodby a ta tě zavede daleko do lesa.“

Boj se rozpoutal a válečné štěstí se klonilo chvíli sem a chvíli tam. Nepřátelské síly obklopily také zámek a mezi nimi také všichni uražení nápadníci. S jásotem se už chystali na vzácnou podívanou, až jim padne do rukou zámecká slečna. Mezi nimi byl ale jeden, který i nadále plál k dívce velkou láskou. Chvěl se obavami, proto vnikl v přestrojení do zámku, aby ji varoval a pomohl jí k útěku. Najednou se v dívce něco zlomilo. Rytíři ukázala tajnou chodbu, pověděla mu také, kde v lese ústí a požádala ho, aby ji tam očekával, až prchne ze zámku. Znamením, kdy se to stane, bude srdíčko, které vyryje do zdi pod oknem své komnaty.

Tak se také stalo. Když dívka viděla, že zámek velké přesile neodolá, dala rytíři smluvené znamení a unikla podzemím do lesa. Tam už ji věrný rytíř očekával a odvedl ji do bezpečí. Brzy nato boj skončil a byl uzavřen mír. Zámecká slečna se rychle navrátila i se svým ženichem domů. Oslavili hlučnou svatbu a žili potom ve šťastném manželství mnoho let. Zámecká paní vzpomínala na pohnuté události, dávala obnovovat v upomínku rok co rok srdíčko na zámecké zdi.

Víte o nějaké zajímavé pověsti, která se váže k našim hradům a zámkům?

Uvítáme, když nám ji pošlete na e-mail jindrich.biza@seznam.cz


Portál mojeBrno Top zajímavosti Brna Top zajímavosti Moravy

Copyright © 2007-2020, mojeBrno
mail na autora webu   email