Vaše komentáře k testům

© 2007 - 2020 mojeBrno        Poslední aktualizace stránky 23.11.2020Please support us with a financial gift ... Bank account IBAN: CZ92 0800 0000 0021 6283 0073 BIC: GIBACZPX          Recipient: mojebrno , village Sokolnice, Czech republic

The sponsorship amount (financial gift) is arbitrary, it depends only on your possibilities and willingness.
You can then add this amount to your costs to reduce the tax base.
Based on your sponsorship, we offer to present your logo or name on the mojebrno website if you are interested.
Contact: jindrich.biza@gmail.comPodpořte nás ... Bankovní účet: 2162830073/0800 Příjemce: mojeBrno Sokolnice, ČR Děkujeme!

Sponzorská částka (finanční dar) je libovolná, záleží jen na Vašich možnostech a ochotě.
Tuto částku si pak následně můžete dát do nákladů a snížit tak základ pro výpočet daně.
Na základě vašeho sponzoringu nabízíme prezentovat Vaše logo nebo jméno na webových stránkách mojebrno,
pokud byste o to měli zájem. Kontakt: jindrich.biza@gmail.com