Slavkovský zámek

Jméno Slavkova (Austerlitz), malého moravského města nedaleko Vyškova na jižní Moravě, se na konci roku 1805 rozletělo po celém světě. Stalo se symbolem upevnění nadvlády Francie nad Evropou i výrazem porážky protinapoleonské koalice. (3D mapa)

Slavkovskýzámek

Výrazná historická úloha se připisuje i slavkovskému baroknímu zámku, postavenému dle návrhu italského architekta Domenica Martinelliho. Šlechtický rod Kouniců, kterým zámek patřil, se výraznou měrou podílel po mnoho let na utváření zahraniční politiky Habsburské monarchie.

Před bitvou pobýval na zámku ruský car Alexandr I. a rakouský císař František I.

Po bitvě "tří císařů" si jej za své dočasné sídlo zvolil francouzský císař Napoleon. V sále, který je dnes nazýván "historickým", bylo po největší bitvě na Moravě podepsáno příměří mezi Francií a Rakouskem a z balkonu zámku tehdy přednesl Napoleon provolání ke svým jednotkám. Nejznámějším je závěr provolání "Řeknete-li, bojoval jsem u Slavkova, pak vám každý odpoví - To je hrdina."

Mírová smlouva s krutými podmínkami pro poraženou stranu byla uzavřena 26. prosince 1805 v Bratislavě.

Součástí zámeckého areálu je zahrada o výměře 16 hektarů, která je osazena 4 velkými bazény s vodotrysky, a postavami z antických bájí; celkem jde o téměř padesát plastik, pocházejících z první poloviny 18. století. Jejich autorem je Ital Giovanno Giuliania a Rakušan Ignác Lengelacher.

Zámek je národní kulturní památkou.Objevili jste v článku nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv

Slavkovský zámek 1

příchod k zámku ze slavkovského náměstí

Slavkovský zámek 2

erb v průčelí zámku

Slavkovský zámek 4

zámecká zahrada

Slavkovský zámek 5

zámecká zahrada

Slavkovský zámek 6

je občas místem simulovaných bitev

Slavkovský zámek 7

z dob Napoleonských válek

Slavkovský zámek 8

na Moravě počátkem 19. století

Slavkovský zámek 9

Simulovaná bitva

Slavkovský zámek 10

tří císařů

Slavkovský zámek 11

u Slavkova

Slavkovský zámek 12

v roce 1805


       Portál mojeBrno

Datum poslední aktualizace této stránky: 4.10.2023