Stará huť

Zhruba 1,5 km od Býčí skály, kterou proslavil nález hromadného hrobu lidských a zvířecích kosterních ostatků, nesoucích na sobě stopy rituálního vraždění, a objev nejstarší jeskynní malby v ČR, se nalézá ojedinělá technická památka - Stará Františčina huť nové okno, která byla v roce 1971 vyhlášena první "technickou rezervací" u nás.

Stará huť

vysoká pec "Františka"

Huť leží v sevřeném Josefovském údolí nové okno blízko Adamova u Brna při cestě do Křtin. Na jejím místě nalezneme rekonstruované objekty tavící pece Františky a přilehlé administrativní budovy, kterou dnes využívá Technické muzeum. Informační tabule říkají, že dřevouhelná vysoká pec Františka byla postavena kolem roku 1746, kdy zde pro lichtenštejnský železářský podnik pracovaly dvě vysoké pece. Krom surového železa se tu vyrábělo ještě tzv. lité zboží - kamnové desky a vojenský materiál (náboje a koule až do hmotnosti 5 kg, kartáčové koule a hmoždířové bomby o váze až 100 kg). Je více než pravděpodobné, že některé z nich mohly létat během prusko-rakouských válek na vojska pruského krále Fridricha II., když vtrhla r.1744 do Čech.

V osumdesátých létech 18. století podnik vyráběl až 7,5% moravské produkce železa. R.1793 většinu zařízení zničil velký požár, a obnovené provozy byly na mnohem vyšší technické úrovni. Jenže ani ta nezajistila, aby se podnik nevyhnul za napoleonských válek dalším ekonomickým těžkostem; dokonce se uvažovalo o jeho zavření. Život huti ještě krátce prodloužila výstavba císařské Severní železniční dráhy jdoucí nedalekým údolím řeky Svitavy, ale její nerentabilní provoz na dřevěné uhlí způsoboval, že byla čím dál více nekonkurenceschopná. Navíc proti ní stáli na trhu výrazní hráči s železem, jako např. Sobotínské železárny, podnik rodiny Kleinů, která tehdy budovala silnice a železnice po celé rakousko-uherské monarchii. Huť v Josefově ukončila provoz v roce 1877 a veškeré strojírenské aktivity se přesunuly do Adamova. Pec Františka je dnes nejstarší dochovanou vysokou pecí belgického typu ve střední Evropě..

Ke Staré huti se lze - krom auta - snadno dostat autobusem IDS JMK nové okno, linkou 157 z Adamova směrem na Vyškov - zastávka Habrůvka, Josefov (zóna 220). Pro milovníky cyklistiky dodáváme, že trasa Brno Líšeň - Mariánské údolí - Ochoz - Křtiny - Adamov - Bílovice nad Svitavou - Brno Obřany, patří k těm nejhezčím v okolí Brna.

Klikněte na fotografii pro její zvětšení

Josefova huť

pohled od silnice Adamov - Křtiny

Josefova huť

vysoká dřevouhelná pec "Františka" nové okno


Objevili jste v článku nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv


       Portál mojeBrno

Datum poslední aktualizace této stránky: 4.10.2023