hrad Děvičky

Zřícenina gotického královského hradu Děvičky je jednou z výrazných dominant Pavlovských vrchů a její silueta se do vzdálené krajiny vypíná stejně hrdě jako dvojvěží hradu Trosky v Českém ráji.

Pálavské vrchy

Původně zeměpanský hrad v královském držení "Dewiczky" byl postaven v roce 1222 za vlády - v pořadí třetího - českého krále Přemysla Otakara I. Je ale velmi pravděpodobné, že nový hrad vyrostl na místě staršího hradu nebo opevnění, jehož název se vyskytuje i ve starých pověstech českých - ano, uhodli jste, pod pojmenováním "Dívčí hrad".

Prvním purkrabím hradu, jehož úkolem bylo chránit strategickou obchodní cestu z Mikulova do Brna a Olomouce, byl Štěpán z Medlova, praotec rodu pánů z Pernštejna.


Po zániku prvních Dewiczek koncem 13. století byly začátkem 14. století postaveny Děvičky nové, ale velmi pravděpodobně už na jiném místě.

Nový hrad zapálila a pobořila za třicetileté války švédská vojska. V r. 1683 byly na zpustlém hradě stavěny hlídky z okolních vesnic, aby daly vědět o možném nebezpečí ze strany tureckých nájezdníků. Od roku 1744, za vlády Marie Terezie, pak už hrad jen sloužil jako požární hláska.

Z hradu se dochovaly 2m silné obvodové zdi, a početná část zdí vnitřních, s polozasypanými sklepy. Z otvorů po oknech a po střílnách je krásný výhled na Pavlov a Novomlýnskou nádrž, z druhé strany na Dolní Věstonice. Zajímavé je rovněž torzo původní pětiboké patrové dělostřelecké věže při jihozápadní straně vápencové skály, která je z dochovaných ruin asi nejlépe zachovalým kusem původní stavby.

Na Děvičky vede několik turistických cest: od Pavlova se jde po zelené značce, z Dolních Věstonic po červené.Pohled z jižní - otevřené strany hradu -
na Dolní Věstonice a Věstonickou nádrž

Vnitřní prostranství hradu

Vstup z vnitřních prostor hradu

pobořená jižní strana sklepení

patrová dělostřelecká věž

pohled k vrchu Děvín
ten je ještě o 130m vyšší

když už jste nahoře, nechce se vám dolů..
Vynaložená námaha do kopce stála za to

Děvičky, asi nejznámější pohled

ještě jednou, od dělostřelecké věže

vnitřní prostory dělostřelecké věže

Dolní Věstonice a románský kostelík sv. Linharta
vše, co zbylo ze zatopené obce Mušov..Více fotografií najdete zde nové okno


Objevili jste v článku nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv


       Portál mojeBrno

Datum poslední aktualizace této stránky: 4.10.2023