¨ Královská kaple | mojebrno

Královská kaple

Královská kaple stávala na nároží Veselé a Zámečnické ulice na Dominikánském náměstí (dříve Rybím trhu). Nechal ji založit král Václav II. v den svátku Zvěstování Panny Marie 25. března 1297 ke cti a chvále Panny Marie.

královská kaple 1905

Královská kaple na fotografii z roku 1908, Dominikánské náměstí

Později byla královská kaple zasvěcena sv. Václavu. Ještě později se hovoří o kapli sv. Cyrila a Metoděje, nicméně na počátku 20. století se už hovoří o kapli řeholního řádu cisterciaček.

Královská kaple často hostila Václava II. při jeho návštěvách Brna. V roce 1322 daroval kapli Jan Lucemburský Elišce Rejčce, která v té době byla natrvalo usazena v Brně.

Eliška tento dar záhy předala do vlastnictví nově založenému klášteru cisterciaček na Starém Brně. Tomu kaple patřila až do konce 18. století.

Když byl klášter v roce 1782 zrušen (Josefínské reformy), kaple se přeměnila ve skladiště. V roce 1784 byla odsvěcena a její prostory využívalo vojsko až do roku 1902.

Poté byla kaple využívána jako skladiště archiválií. V roce 1905 se městská rada rozhodla - přes protesty odborné veřejnosti a památkového úřadu ve Vídni - kapli sbourat. Nejcennější architektonické památky (spíše fragmenty) pak byly uloženy do Městského muzea, a část z nich do Křížové chodby Nové radnice při Dominikánském klášteře.

královská kaple 1908

demolice Královské kaple

fragmenty kaple lze nalést v brněnském podzemí;
v tzv. "Mincmistrovském sklepě" na Dominikánském náměstí

Ještě ve 30. letech 20. století se objevily snahy královskou kapli restaurovat na jiném místě, ale k tomu už nikdy nedošlo. Škoda, místo pro ni by se jistě našlo - nicméně jedno z mála vhodných, bývalá proluka domů na Mečové ulici, bylo použito pro stavbu nového obchodního multifunkčního centra, které brněnští znají pod názvem "Špalíček"...

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazekObjevili jste v článku nesrovnalost ?
Můžete zanechat vzkaz v knize návštěv


Jak znáš Brno? Klikni zde na kvíz, a dozvíš se to


       Portál mojeBrno

Datum poslední aktualizace této stránky: 5.10.2023