- mojebrno -

Dějepis (2)

Tento znalostní kvíz má 10 otázek.
Klikni levým tlačítkem myši na jednu z odpovědí.
Po poslední otázce klikni na tlačítko "vyhodnotit test"


Otázka 1 - Slované na naše území přišli


Otázka 2 - Sámova říše tu byla v letech


Otázka 3 - Zrod Velké Moravy nastal kolem roku


Otázka 4 - příchod Cyrila a Metoděje na Moravu se odehrál v roce


Otázka 5 - počátky českého státu (kníže Bořivoj) se datují k


Otázka 6 - Moravské markrabství bylo zřízeno roku


Otázka 7 - rod Přemyslovců vymřel "po meči" zavražděním Václava III. v Olomouci roku


Otázka 8 - Jan Lucemburský, otec Karla IV., padl v bitvě u Kresčaku v roce


Otázka 9 - Toleranční patent (patent o zrušení nevolnictví) byl vydán v roce


Otázka 10 - Sarajevský atentát na Ferdidanda d´Este provedl student Gavrilo


Datum poslední aktualizace této stránky: 20.07.2021